web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng
Chương trình khung và lịch học

Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

20.01.2020

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể nói, đó là ngành giúp cho người học xây dựng được bức tranh toàn cảnh của cả một hệ thống, từ việc lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa, kiểm soát nguồn nguyên liệu (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra), từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ đưa ra những chiến lược thích hợp nhằm phân phối sản phẩm đến tất cả các khách hàng trong nước và trên thế giới một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

1.Tổng quan chương trình

Khối lượng kiến thức của ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng bao gồm 133tín chỉ. Cụ thể:

Phầnkiến thức giáo dục đại cương: 28tín chỉ  

Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thứccơ sở ngành, kiến thức ngành): 105tín chỉ     

Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ.

2. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức rộng, có kiến thức chuyên môn về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng vững vàng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có kiến thức thực tế và biết vận dụng để giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các nội dung cơ bản trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý những tình huống trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để có thể tự chủ trong công việc được giao; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

+ Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

3. Chuẩn đầu ra

3.1. Kiến thức

Sau khi ra trường, người học có kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

Hiểu được những nguyên lí, kiến thức cơ bản của triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng trong hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, thống kê, tài nguyên và môi trường làm cơ sở nghiên cứu các nội dung kiến thức chuyên sâu.

Hiểu và vận dụng được những kiến thức về chuyên ngành phục vụ nghề nghiệp. Cụ thể: Áp dụng các kiến thức ngành và chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng để có thể lập kế hoạch vận tải hàng hóa; điều hành dịch vụ vận tải trong nước và quốc tế; lập kế hoạch và triển khai thực hiện các dịch vụ bổ trợ; phân tích, đánh giá các hoạt động vận tải; Lập kế hoạch dịch vụ kho, bãi và lưu giữ hàng hóa và các dịch vụ bổ trợ; Vận hành dịch vụ kho bãi và các dịch vụ bổ trợ; Lập kế hoạch  dịch vụ xuất nhập khẩu, hải quan; Phân tích đánh giá được hiệu quả và đề xuất phương án xử lý nâng cao hiệu quả công việc; Thiết kế chuỗi cung ứng; Lập kế hoạch hoạt động chuỗi cung ứng; Điều hành chuỗi cung ứng; Đề xuất các phương án quản lý nâng cao hiệu suất, hiệu quả vận hành logistics và chuỗi cung ứng.

Kiến thức Tiếng Anh và Tin học

+ Đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc đạt chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu và tương đương.

+ Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch.

+ Sử dụng được internet và một số phần mềm chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

3.2. Kỹ năng

Sau khi ra trường, người học có các kỹ năng:

- Có khả năng tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc hoặc phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu đã đặt ra;

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp và cấp trên; Có kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt; Có trình độ giao tiếp Tiếng Anh cơ bản; Đọc và hiểu biết cơ bản các thuật ngữ chuyên môn;

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi ra trường người học có khả năng:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Có khả năng phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể; Phát triển và duy trì quan hệ tốt với các đối tác; Truyền cảm hứng, tạo động lực cho cá nhân và tập thể;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

- Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng

4. Kế hoạch đào tạo (theo học kì)

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0902 130 130 | Email: dcac@hunre.edu.vn

STT

Tên học phần (Tiếng Việt)

Mã học phần

Số TC

Số tín chỉ theo học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

 1

Triết học Mác - Lênin

LCML2101

3

3

       

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

LCML2102

2

 

2

      

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

LCML2103

2

  

2

     

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

LCLS2101

2

    

2

   

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LCTT2104

2

   

2

    

6

Kỹ năng mềm

KTQU2151

2

  

2