web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chương trình khung và lịch học

Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020

Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có chuyên môn sâu về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc phát triển du lịch bền vững. Đồng thời có kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

2. Tóm tắt nội dung chương trình