web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán
Kế toán - Kiểm toán

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

21.01.2020

Kế toán là một trong những ngành mang đến cơ hội việc làm ổn định vì vậy nên kế toán là một trong những ngành học thu hút đông đảo thí sinh dự thi từ đại học đến sau đại học. Đặc biệt đối với những người đang muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành kế toán và muốn tiến xa hơn trong ngành này thì Thạc sĩ kế toán là một trong những bậc đào tạo cần phải tham gia để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đây là lý do Thạc sĩ Kế toán được nhiều trường chú trọng đào tạo trong đó có Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đặc biệt trong những năm gần đây cùng với xu thế phát triển của xã hội, trường đang thực hiện chiến lược xây dựng ngành kế toán về mặt chất lượng chuyên môn.

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1.1 Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chương trình:Kế Toán (Accounting)

 

- Trình độ đào tạo:Thạc sĩ

- Ngành đào tạo:  Kế toán

 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

 

 

 

1.2 Mục tiêu đào tạo: Đào tạo thạc sĩ ngành kế toán đạt được các mục tiêu sau:

a) Kiến thức:Học viên có được kiến thức tổng hợp về quản lý kinh tế và tài chính để phân tích, đánh giá các hiện tượng kinh tế vi mô, vĩ mô; kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh.

b) Kỹ năng:Có kỹ năng thực hành thành thạo trong kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính trong các đơn vị kế toán. Có khả năng tư duy hệ thống, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu cũng như thực hiện công tác kế toán, kiểm toán một cách độc lập, sáng tạo. Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm. Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phổ biến (máy tính và phần mềm kế toán, kiểm toán). Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

d)Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe:Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

e) Đủ khả năng học tập lên trình độ cao hơn:Có khả năng học tập lên trình độ tiến sĩ.

2.Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức

2.1.1. Kiến thức chung:Học viên cao học ngành kế toán được trang bị những kiến thức tổng hợp về kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học gắn với chuyên môn.

2.1.3. Kiến thức ngành:Tổng hợp, phân tích, luận giải các vấn đề liên quan đến hệ thống kế toán - kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổng hợp kiến thức, phương pháp và công cụ để hiểu biết sâu về kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp; Phân tích tích đánh giá công tác hoạch định và quản trị tài chính của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

2.1.4. Kiến thức thực tập vàkhóa luậntốt nghiệp: Học viên thực hiện được luận văn thạc sĩ trong khóa học.

2.1.5.  Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học:Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương B1 Châu Âu).

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp:Kỹ năng tổng hợp, phân tích, hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách và quyết định về kế toán và kiểm toán; Kỹ năng quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp;

2.2.2. Kỹ năng mềm:Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công việc; Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm;

2.2.3 Kỹ năng ngoại ngữ và tin học:Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương B1 Châu Âu);Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phổ biến (máy tính và phần mềm kế toán, kiểm toán).

2.3. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức cá nhân;đạo đức nghề nghiệp;đạo đức xã hội.

2.4. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách về các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. Chuyên viên cao cấp về phân tích, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ. Nghiên cứu viên và giảng viên về kế toán - kiểm toán, tài chính. Các nhà quản lý tại cơ quan quản lý nhà nước hay giám đốc tài chính. Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

3.Khối lượng kiến thức toàn khoá:60 TC

4. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh:Theo quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo; theo quy định của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hàng năm.

5. Điều kiện tốt nghiệp:Được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định hiện hành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

6. Dự kiến phân bổ số học phần theo học kỳ (học đúng tiến độ)