web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Ngành hot thời 4.0
Các bài viết về ngành

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Ngành hot thời 4.0

07.01.2020

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể nói, đó là ngành giúp cho người học xây dựng được bức tranh toàn cảnh của cả một hệ thống, từ việc lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa, kiểm soát nguồn nguyên liệu (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra), từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ đưa ra những chiến lược thích hợp nhằm phân phối sản phẩm đến tất cả các khách hàng trong nước và trên thế giới một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể nói, đó là ngành giúp cho người học xây dựng được bức tranh toàn cảnh của cả một hệ thống, từ việc lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa, kiểm soát nguồn nguyên liệu (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra), từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn giúp người học thực hiện tốt nhiệm vụ đưa ra những chiến lược thích hợp nhằm phân phối sản phẩm đến tất cả các khách hàng trong nước và trên thế giới một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Những công việc phổ biến hiện nay đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng?
- Làm giảng viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo về logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
- Làm chuyên gia tư vấn, nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu khoa học về logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
- Làm nhân viên, chuyên viên hoặc lãnh đạo, quản lý tại các sở, phòng ban về công thương, giao thông vận tải, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu;
- Làm nhân viên hoặc lãnh đạo tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ trong và ngoài nước; các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung,…

Học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có những ưu thế gì?
- Nhu cầu nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng
- Cơ hội việc làm tốt với mức lương cạnh tranh
- Có nhiều sự lựa chọn về việc làm
- Được đi công tác nhiều nơi trong và ngoài nước
- Có nhiều cơ hội thực tập nghề nghiệp
- Mức độ thoả mãn nghề nghiệp cao