web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai
Quản lý đất đai

Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

05.02.2020

Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là thước đo chủ yếu sự phát triển, vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đất đai tài năng và có đạo đức tốt đẹp phục vụ sự phát triển cho quốc gia luôn là mục tiêu mà Khoa Quản lý đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng tới.Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý đất đai được xây dụng theo định hướng nghiên cứu ứng dụng giúp các học viên bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu về khoa học Quản lý đất đai, sử dụng và quản lý đất đai trong tình hình mới, hội nhập kinh tế, quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai hoàn toán đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cao của xã hội.

1. Một số thông tin vcơng trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo

 

    + Tiếng Việt:

Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Land Administration

- Trình độ đào tạo:

Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo:

1,5 năm

- Loại hình đào tạo: 

Chính quy

`- Mã ngành:

60850103

- Tên văn bằng sau khi tốt  nghiệp

    + Tiếng Việt:

Thạc sỹ Quản lý đất đai

   + Tiếng Anh:

Master of LandAdministration

2.Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức

Học viên làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất đai; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; kiến thức lý luận, phương pháp luận về khoa học Quản lý đất đai, sử dụng và bảo vệ môi trường đất; Phân tích, đánh giá chiến lược chính sách đất đai; Triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý đất đai; Nghiên cứu quản lý và sử dụng đất.

Học viên có thể phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, sự nghiệp theo các chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu.

* Kỹ năng

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong quản lý đất đai;

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;

Học viên được rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng các kỹ năng về quản lý đất đai, phân tích đánh giá tiềm năng đất đai, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên đất, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiện đại.

 Học viên có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy được các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác chuyên môn.

3. Nội dung chương trình đào tạo.

3.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý đất đai gồm 60 tín chỉ, trong đó thời lượng của kiến thức chung là 10 tín chỉ; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành là 38 tín chỉ và luận văn thạc sĩ là 12 tín chỉ. Mỗi tín chỉ tương đương với 15 tiết học lý thuyết, 30 - 45 tiết học thực hành. Thời gian của mỗi tiết học là 50 phút.

Khối lượng kiến thức

Số tín chỉ

Kiến thức chung

10

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

38

Kiến thức bắt buộc

20

Kiến thức tự chọn

18

Luận văn

12

Tổng

60

3.2. Khung chương trình đào tạo

      Danh mục các học phần của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai gồm các học phần sau:

(Ký hiệu:     -    LT : Lý thuyết

                    -  TL, TH, TT: Thảo luận, thực hành, thực tập)