web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật
Chương trình khung và lịch học

Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

15.01.2020

Theo dự báo nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp, đến năm 2020 nhu cầu việc làm của ngành luật tăng cao, cần khoảng hơn 20.000 nhân lực ở nhiều bộ phận, vị trí khác nhau. Cụ thể, khoảng 13.000 luật sư, 2.300 thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 thẩm tra viên. Trong khi đó, mỗi năm các trường đại học trên cả nước chỉ đào tạo ra khoảng ¼ nguồn nhân lực.

MỤC TIÊU – KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT,

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Hiện nay, trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới,nền kinh tế nước ta đang vươn mình phát triển với sự nở rộ không ngừng của các công ty, doanh nghiệp trong nước và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình hội nhập quốc tế diễn ra với những bước tiến mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, hành lang pháp lý và các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế phải được quan tâm đảm bảo. Pháp luật theo đó trở thành công cụ bảo hộ ưu việt, không thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa, góp phần duy trì trật tự xã hội, ổn định, an toàn và mang đến hiệu quả cao trong quá trình hội nhập.

Theo dự báo nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp, đến năm 2020 nhu cầu việc làm của ngành luật tăng cao, cần khoảng hơn 20.000 nhân lực ở nhiều bộ phận, vị trí khác nhau. Cụ thể, khoảng 13.000 luật sư, 2.300 thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 thẩm tra viên. Trong khi đó, mỗi năm các trường đại học trên cả nước chỉ đào tạo ra khoảng ¼ nguồn nhân lực.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành Luật có chất lượng cao của khu vực miền Bắc, ngành Luật Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật, với 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Trong đó có tới 85% giảng viên có học vị tiến sĩ và đang học nghiên cứu sinh ngành luật.

Học luật tại trườngĐại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Bên cạnh đó, sinh viên có kỹ năng vận dụng kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn pháp lí, thực tiễn nghề nghiệp; làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện vấn đề. Ngoài ra, chương trình đào tạo ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội còn tăng cường cho sinh viên được giao tiếp bằng Tiếng Anh; đọc, dịch văn bản pháp lí nước ngoài để phù hợp với nền cách mạng 4.0.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Có rất nhiều vị trí việc làm mà sinh viên tốt nghiệp ngành Luật tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thể tham gia, cụ thể:

- Công tác trong các cơ quan chính quyền các cấp gồm các cơ quan trung ương và cơ quan địa phương như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính Phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban ngành địa phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng chế độ, chính sách pháp luật,…

- Trong các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án.

- Trong các tổ chức tư vấn dịch vụ pháp lý: Văn phòng luật sư, Công ty luật, văn phòng công chứng...

- Công tác tại các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: các cơ quan Đảng các cấp và tổ chức chính trị xã hội…

- Làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò tư vấn pháp lý.

- Đảm nhận công tác giảng dạy: tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo (các viện nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông).

Đặc biệt, cử nhân luật chuyên sâu về luật tài nguyên môi trường còn có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực pháp chế tại các cơ quan thuộc ngành Tài nguyên môi trường.

Có rất nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập hấp dẫn là điểm thu hút mạnh đối với tân sinh viên ngành Luật trườngĐại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

BẢNG CÁC HỌC PHẦN SẼ HỌC TRONG CÁC KỲ