web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Nếu đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến mà bị mất mật khẩu thì làm thế nào?
Câu hỏi thường gặp

Nếu đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến mà bị mất mật khẩu thì làm thế nào?

11.03.2021

Với trường hợp thí sinh nào quên mật khẩu OTP đăng nhập để theo dõi và cập nhật hồ sơ Online thì truy cập link sau để gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu nhé.

Truy cập tại đây

Bài viết khác