web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Phương thức, Đối tượng, Phạm vi tuyển sinh

Phương thức, đối tượng, phạm vi tuyển sinh

Phương thức, đối tượng, phạm vi tuyển sinh

22.06.2020
1. Tổ chức xét tuyển đợt 1 theo những phương thứca. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu...
Xem tiếp →