web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2020:
Quy mô Đào tạo

Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2020:

16.02.2021

STT

Loại hình đào tạo

Quy mô theo khối ngành đào tạo

Tổng

Khối ngành I

Khối ngành II

Khối ngành III

Khối ngành IV

Khối ngành V

Khối ngành VI

Khối ngành VII

I

Chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sau đại học

0

0

29

80

17

0

162

288

1.1

Tiến sĩ

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

 Thạc sĩ

0

0

29

80

17

0

162

288

1.2.1

Kế toán

 

 

29

 

 

 

 

29

1.2.2

Khí tượng và khí hậu học

 

 

 

8

 

 

 

8

1.2.3

Thủy văn học

 

 

 

16

 

 

 

16

1.2.4

Khoa học môi trường

 

 

 

56

 

 

 

56

1.2.5

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

 

 

 

17

 

 

17

1.2.6

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

 

75

75

1.2.7

Quản lý đất đai

 

 

 

 

 

 

87

Bài viết khác

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0902 130 130 | Email: dcac@hunre.edu.vn