web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quyết định về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập THPT
Thông tin tuyển sinh

Quyết định về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập THPT

02.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo: Quyết định về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập THPT

Bài viết khác