web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 2 năm 2020  theo kết quả học tập THPT (Học bạ)
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy

Quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 2 năm 2020 theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

03.10.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 2 năm 2020 theo kết quả học tập THPT (Học bạ)


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác