web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quyết định: Về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt bổ sung năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập (Học bạ) THPT (đợt 3) và xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy

Quyết định: Về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt bổ sung năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập (Học bạ) THPT (đợt 3) và xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

29.10.2020

Quyết định: Về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt bổ sung năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập (Học bạ) THPT (đợt 3) và xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

Bài viết khác