web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Sau đại học

Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

05.02.2020
Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

04.02.2020
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒKhoa Trắc...
Xem tiếp →
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 (Thông báo số 1)

04.02.2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 (Thông báo số 1)Căn cứ Quyết...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

21.01.2020
Kế toán là một trong những ngành mang đến cơ hội việc làm ổn định vì vậy nên kế toán là...
Xem tiếp →