web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất
Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

23.06.2020

Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

 Phương thức tuyển sinh của 3 năm gần nhất

- Năm 2019: Trường xét tuyển theo 2 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (Học bạ)

- Năm 2020: Trường xét tuyển theo 4 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

+ Xét tuyển đặc cách

- Năm 2021: Trường xét tuyển theo 4 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

+ Xét tuyển đặc cách