web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Thông tin về tuyển sinh Đại học chính quy của 3 năm gần nhất
Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

Thông tin về tuyển sinh Đại học chính quy của 3 năm gần nhất

16.02.2021

 Phương thức tuyển sinh của 3 năm gần nhất

- Năm 2019: Trường xét tuyển theo 2 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (Học bạ)

- Năm 2020: Trường xét tuyển theo 4 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

+ Xét tuyển đặc cách

- Năm 2021: Trường xét tuyển theo 4 phương thức:

+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

+ Xét tuyển đặc cách

Bài viết khác