web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin
Chương trình khung và lịch học

Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

20.01.2020

Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nghiên cứu mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của ngành Tài nguyên môi trường và xã hội.

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin hệ chính quy hiện nay được xây dựng trên cơ sở modun hóa các kiến thức học tập theo tín chỉ và được cấu tạo gồm hai khối kiến thức.

  • Kiến thức giáo dục đại cương (khoảng 28% chương trình đào tạo)
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (khoảng 72% chương trình đào tạo), bao gồm các kiến thức cơ sở ngành (khoảng 28% chương trình đào tạo) và chuyên ngành (khoảng 44% chương trình đào tạo).

Kỹ sư Công nghệ thông tin của Trường đạt được các mục tiêu sau:

  • Có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn, kiến thức ứng dụng thực tế về Công nghệ thông tin; có khả năng tư duy, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin; có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi.
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; có sức khỏe tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
  • Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNTT của Trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như:

- Kỹ sư lập trình, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng phần mềm và quản lý dự án Công nghệ thông tin.

- Kỹ sư lập trình, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và quản lý các dự án Công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đất đai, địa chất, trắc địa, đo đạc bản đồ, viễn thám, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước,. . .).

- Kỹ sư thiết kế, phát triển, tích hợp và quản trị hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Kỹ sư tư vấn, triển khai và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Giám đốc kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

- Giảng viên, Giáo viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Tự thành lập công ty về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Học lên các trình độ cao hơn.

Bạn đọc có thể truy cập website của trường Đại học TN&MT Hà Nội để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường.

Bài viết khác