web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Đại học

Đại học

Cơ hội và thách thức việc làm với sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

Cơ hội và thách thức việc làm với sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

20.01.2020
Trắc địa - Bản đồ là một ngành học hấp dẫn và phù hợp những bạn trẻ ưa thích công...
Xem tiếp →
Khoa Trắc địa Bản đồ và Thông tin địa lý - Đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới

Khoa Trắc địa Bản đồ và Thông tin địa lý - Đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới

20.01.2020
Khi tìm hiểu về ngành nghề để định hướng tương lai, nhiều học sinh sẽ tự hỏi Khoa Trắc...
Xem tiếp →
Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

20.01.2020
1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Trình...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

20.01.2020
Kỹ thuật Địa chất là một ngành học kỹ thuật cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao, Người...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

20.01.2020
Marketing là ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏamãn nhu cầu...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có chuyên...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Khung Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức cơ bản về kinh tế -...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn...
Xem tiếp →
Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của...
Xem tiếp →