web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

D.S Đăng ký xét tuyển đợt 01

Danh sách thí sinh nộp lệ phí và hồ sơ xác nhận nhập học đợt 1 (Danh sách tổng hết đợt 1 )

Danh sách thí sinh nộp lệ phí và hồ sơ xác nhận nhập học đợt 1 (Danh sách tổng hết đợt 1 )

15.06.2021
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LỆ PHÍ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM...
Xem tiếp →
Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước)

Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước)

21.05.2021
HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1(đối với thí sinh đã tốt nghiệp...
Xem tiếp →