web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
D.S Đăng ký xét tuyển đợt 01

D.S Đăng ký xét tuyển đợt 01

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển Đại học đợt 01 đến 03-08-2020

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển Đại học đợt 01 đến 03-08-2020

03.08.2020
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển Đại học đợt 01 đến 03-08-2020. Các em...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện tính đến ngày 20/07/2020

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện tính đến ngày 20/07/2020

19.07.2020
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện tính đến ngày 13/07/2020. Với các em nộp...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 11h ngày 15-06-2020 theo hình thức Trực tuyến

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 11h ngày 15-06-2020 theo hình thức Trực tuyến

14.06.2020
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 11h ngày 15-06-2020 theo hình...
Xem tiếp →
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 15-06-2020

Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 15-06-2020

14.06.2020
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 15-06-2020. Danh...
Xem tiếp →
DS thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 theo đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường đến 8-6-2020

DS thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 theo đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường đến 8-6-2020

08.06.2020
DS thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 theo đường bưu điện và nộp trực...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2020. Đến ngày 01-06-2020

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2020. Đến ngày 01-06-2020

01.06.2020
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2020. Đến ngày 01-06-2020. Danh sách sẽ tiếp tục...
Xem tiếp →
Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 26-05-2020.

Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 26-05-2020.

26.05.2020
Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020 theo hình thức Trực tuyến

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020 theo hình thức Trực tuyến

25.05.2020
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020....
Xem tiếp →