web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
D.S Đăng ký xét tuyển đợt 01

D.S Đăng ký xét tuyển đợt 01

Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 26-05-2020.

Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 26-05-2020.

26.05.2020
Cập nhật danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua Bưu điện đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm...
Xem tiếp →
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020 theo hình thức Trực tuyến

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020 theo hình thức Trực tuyến

25.05.2020
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học đợt 01 năm 2020 đến 08h ngày 26-05-2020....
Xem tiếp →