web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024
Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

15.02.2024

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công khai đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024, cụ thể như sau: 

1.Tuyển sinh trình độ đại học:

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc 

1.3. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

 - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

 - Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt https://bom.so/FWx8Panghiệp THPT năm 2024. 

- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).

- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024. 

- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:https://bom.so/cwUBKH