web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất

23.06.2020
Thông tin tuyển sinh 03 năm gần nhất
Xem tiếp →
Tổ chức tuyển sinh

Tổ chức tuyển sinh

22.06.2020
Tổ chức tuyển sinh
Xem tiếp →
Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên

22.06.2020
Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
Xem tiếp →
Học phí

Học phí

22.06.2020
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa từng năm:
Xem tiếp →
Phương thức, đối tượng, phạm vi tuyển sinh

Phương thức, đối tượng, phạm vi tuyển sinh

22.06.2020
Tổ chức tuyển sinh năm 20211. Tổ chức xét tuyển đợt 1 theo các phương thức: a) Phương...
Xem tiếp →
Tài chính

Tài chính

22.06.2020
Tổng nguồn thu hợp pháp năm 2020 của Trường: 136.187 triệu đồng Tổng chi phí đào tạo trung...
Xem tiếp →
Điều kiện đảm bảo chất lượng

Điều kiện đảm bảo chất lượng

22.06.2020
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: + Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo...
Xem tiếp →
Danh sách giảng viên cơ hữu

Danh sách giảng viên cơ hữu

22.06.2020
Danh sách giảng viên cơ hữu
Xem tiếp →
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

22.06.2020
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
Xem tiếp →