web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Kế toán - Kiểm toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất...
Xem tiếp →
Kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "hot"

Kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "hot"

09.01.2020
Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận Kế toán – kiểm toán, và đây...
Xem tiếp →
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"

09.01.2020
Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong một tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh...
Xem tiếp →