web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Các bài viết về ngành

Tìm hiểu về ngành Quản lý Biển - Khoa Khoa học Biển và Hải đảo

Tìm hiểu về ngành Quản lý Biển - Khoa Khoa học Biển và Hải đảo

16.03.2020
Tên ngành là gi? Ngành Quản lý biển là một ngành học với mục tiêu đào tạo nguồn nhân...
Xem tiếp →
Thực tập hướng nghiệp sinh viên ngành Quản lý Biển

Thực tập hướng nghiệp sinh viên ngành Quản lý Biển

16.03.2020
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang theo học chuyên ngành đóng vai trò hết sức quan...
Xem tiếp →
Việt nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quản lý biển – Quản trị Đại dương

Việt nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quản lý biển – Quản trị Đại dương

23.02.2020
          Theo chiến lược biển Việt Nam, chúng ta phải phấn...
Xem tiếp →