web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành BĐKH&PTBV đã được thiết kế lồng ghép đào tạo kiến thức...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

09.01.2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên môi trường là...
Xem tiếp →