web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

17.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin

Khung Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin

25.02.2020
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và...
Xem tiếp →