web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

16.08.2021
Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Trắc địa và Bản đồ, có năng lực chuyên môn,...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

11.08.2021
Đào tạo cử nhân ngành Trắc địa - Bản đồ có kiến thức,kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ

20.01.2020
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà...
Xem tiếp →