web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

16.08.2021
Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân Kỹ thuật địa chất ở trình độ đại học, có phẩm chất...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

20.01.2020
Kỹ thuật Địa chất là một ngành học kỹ thuật cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao, Người...
Xem tiếp →