web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

16.08.2021
Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

20.01.2020
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát...
Xem tiếp →