web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các...
Xem tiếp →
Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

15.01.2020
Theo dự báo nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp, đến năm 2020 nhu cầu việc làm của ngành luật...
Xem tiếp →