web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

14.08.2021
Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến...
Xem tiếp →
Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

20.01.2020
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn...
Xem tiếp →