web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có chất lượng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

14.08.2021
Chương trình đào tạo Đại học ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên sau khi ra trường có...
Xem tiếp →
Mục tiêu - khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu - khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

30.01.2020
Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ sử dụng phổ biến...
Xem tiếp →