web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Biển năm 2021

14.08.2021
Đào tạo cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng bờ biển, hải đảo và...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

12.01.2020
Nhằm mục đích đào tạo ra nhiều cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng...
Xem tiếp →