web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

16.08.2021
 - Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên nước có kiến thức và kỹ năng cơ bản; có...
Xem tiếp →
Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

Thông tin tuyển sinh khoa Tài nguyên Nước năm 2020

20.01.2020
1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Trình...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước

20.01.2020
Với mục tiêu tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, Khoa phối hợp với Nhà trường ký biên bản...
Xem tiếp →