web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

16.08.2021
  1. Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có nhận thức về chủ...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có chuyên...
Xem tiếp →