web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Các ngành đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

17.02.2020
Khoa học Môi trường là một ngành mang lại cho người học ở các hệ đào tạo khác nhau những...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường

17.02.2020
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo định...
Xem tiếp →
Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

06.02.2020
Chương trình đào tạo thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học được đào tạo trong thời gian 1,5...
Xem tiếp →
Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn

Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn

06.02.2020
Thủy văn học là ngành khoa học nghiên cứu sự tồn tại, phân bổ, vận động và các tính chất...
Xem tiếp →
Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

05.02.2020
Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

Khung chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

04.02.2020
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒKhoa Trắc...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán

21.01.2020
Kế toán là một trong những ngành mang đến cơ hội việc làm ổn định vì vậy nên kế toán là...
Xem tiếp →