web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Các ngành đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

19.08.2021
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

19.08.2021
Đào tạo Thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Người học có...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

17.02.2020
Khoa học Môi trường là một ngành mang lại cho người học ở các hệ đào tạo khác nhau những...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên và Môi trường

17.02.2020
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo định...
Xem tiếp →
Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

06.02.2020
Chương trình đào tạo thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học được đào tạo trong thời gian 1,5...
Xem tiếp →
Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn

Giới thiệu chung về chương trình đào tạo thạc sĩ thủy văn

06.02.2020
Thủy văn học là ngành khoa học nghiên cứu sự tồn tại, phân bổ, vận động và các tính chất...
Xem tiếp →