web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý đất đai (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021)

19.08.2021
Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực...
Xem tiếp →
Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

Mục tiêu và chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Đất đai

05.02.2020
Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát...
Xem tiếp →