web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu cổng thông tin tuyển sinh

Giới thiệu cổng thông tin tuyển sinh

Từ năm 2019 Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ Online qua cổng tuyển sinh của nhà trường để thuận lợi trong việc quản lý và tra cứu tình trạng đỗ của sinh viên.