web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Bất động sản

Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Bất động sản năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Bất động sản năm 2021

11.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành Bất động sản đào tạo cư nhânBất động sản có kiến...
Xem tiếp →
Ngành Bất động sản- ngành học hấp dẫn và thu nhập cao

Ngành Bất động sản- ngành học hấp dẫn và thu nhập cao

18.02.2020
Bất động sản là một trong những ngành thu hút được sự quan tâm rất lớn của xã hội và...
Xem tiếp →
Bất động sản -  ngành mới của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bất động sản - ngành mới của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.01.2020
Thực tế cho thấy, quản lý và kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực đã và đang nhận...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản

Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản

20.01.2020
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình...
Xem tiếp →