web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành BĐKH&PTBV đã được thiết kế lồng ghép đào tạo kiến thức...
Xem tiếp →
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững - Một trong những ngành học hot nhất trong những thập kỉ tới

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững - Một trong những ngành học hot nhất trong những thập kỉ tới

16.03.2020
1. Giới thiệu về ngành học Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững Biến đổi khí hậu...
Xem tiếp →
Giới thiệu Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Giới thiệu Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

26.02.2020
Là một trong những quốc gia được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nề của Biến đổi khí...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Khung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

09.01.2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên môi trường là...
Xem tiếp →
Nguồn nhân lực ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: "Đỏ mắt" tìm chuyên gia và cán bộ

Nguồn nhân lực ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: "Đỏ mắt" tìm chuyên gia và cán bộ

09.01.2020
Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của tất cả các...
Xem tiếp →