web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Đại học chính quy

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021

16.08.2021
1. MỤC TIÊU VỀ KIẾN THỨCSinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, sau khi...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

16.08.2021
Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương, cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành về Khí...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xây dựng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành BĐKH&PTBV đã được thiết kế lồng ghép đào tạo kiến thức...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

16.08.2021
  1. Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có nhận thức về chủ...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

16.08.2021
 - Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên nước có kiến thức và kỹ năng cơ bản; có...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

16.08.2021
Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có chất lượng...
Xem tiếp →