web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Đại học chính quy

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

16.08.2021
Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Trắc địa và Bản đồ, có năng lực chuyên môn,...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó...
Xem tiếp →
Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

17.08.2021
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt,...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

17.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

16.08.2021
Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân Kỹ thuật địa chất ở trình độ đại học, có phẩm chất...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Thủy văn học năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Thủy văn học năm 2021

14.08.2021
Khóa học cung cấp những kiến thức hiện đại, công nghệ kỹ thuật tiến tiến, vàkỹ năng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

14.08.2021
Chương trình đào tạo Đại học ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên sau khi ra trường có...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

14.08.2021
Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến...
Xem tiếp →