web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Khí tượng khí hậu học

Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

16.08.2021
Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương, cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành về Khí...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo Đại học ngành Khí tượng và Khi hậu học

Khung chương trình đào tạo Đại học ngành Khí tượng và Khi hậu học

30.01.2020
 1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo Một số thông tin về chương trình...
Xem tiếp →
Khí tượng – khí hậu học  NGÀNH HỌC CHO CÁC KỸ SƯ BẮT BỆNH ÔNG TRỜI

Khí tượng – khí hậu học NGÀNH HỌC CHO CÁC KỸ SƯ BẮT BỆNH ÔNG TRỜI

20.01.2020
Khí tượng và khí hậu học là ngành khoa học nghiên cứu về khí quyển và mối tương tác giữa...
Xem tiếp →