web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

20.01.2020
Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

09.01.2020
Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên...
Xem tiếp →