web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng

Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

20.01.2020
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát...
Xem tiếp →
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Ngành hot thời 4.0

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Ngành hot thời 4.0

07.01.2020
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát...
Xem tiếp →