web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Luật

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các...
Xem tiếp →
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT  TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA

25.02.2020
Toàn cầu hóa hiện nay đang tác động hết sức mạnh mẽ đến các quốc gia dân tộc, đến đời...
Xem tiếp →
Ngành Luật trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Ngành Luật trong thời kỳ hội nhập quốc tế

30.01.2020
Ngành luật có đóng góp vô cùng to lớn cho xã hội và là một trong những ngành nghề phổ biến...
Xem tiếp →
Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

15.01.2020
Theo dự báo nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp, đến năm 2020 nhu cầu việc làm của ngành luật...
Xem tiếp →