web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Marketing - Truyền thông

Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

Tổng quan về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

20.01.2020
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

Giới thiệu ngành Marketing - Truyền thông

20.01.2020
Marketing là ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏamãn nhu cầu...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

20.01.2020
Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn...
Xem tiếp →