web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có chất lượng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

14.08.2021
Chương trình đào tạo Đại học ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên sau khi ra trường có...
Xem tiếp →
Cử nhân Ngôn ngữ Anh chuyên sâu lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Cử nhân Ngôn ngữ Anh chuyên sâu lĩnh vực tài nguyên và môi trường

23.02.2020
CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - LỰA CHỌN MỚI VỚI...
Xem tiếp →
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh -  Ngành học siêu hót với cơ hội việc làm trong nước và quốc tế

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh - Ngành học siêu hót với cơ hội việc làm trong nước và quốc tế

23.02.2020
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỚI TẤM BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH – MUÔN VÀN CƠ HỘI VIỆC LÀM MỞ...
Xem tiếp →
Mục tiêu - khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu - khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

30.01.2020
Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ sử dụng phổ biến...
Xem tiếp →
Ngôn ngữ Anh - Ngành đào tạo luôn "hót" của thời kỳ hội nhập quốc tế

Ngôn ngữ Anh - Ngành đào tạo luôn "hót" của thời kỳ hội nhập quốc tế

30.01.2020
Tiếng Anh là ngôn ngữ có ảnh hưởng nhất thế giới trong mọi lĩnh vực – đó là một thực...
Xem tiếp →