web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Nhóm ngành Kinh tế - Xã hội

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xây dựng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

16.08.2021
  1. Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có nhận thức về chủ...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng năm 2021

16.08.2021
Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có chất lượng...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

17.08.2021
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt,...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

14.08.2021
Chương trình đào tạo Đại học ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên sau khi ra trường có...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

14.08.2021
Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến...
Xem tiếp →
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT  TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA

25.02.2020
Toàn cầu hóa hiện nay đang tác động hết sức mạnh mẽ đến các quốc gia dân tộc, đến đời...
Xem tiếp →