web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Nhóm ngành Kinh tế - Xã hội

Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Giới thiệu về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20.01.2020
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho xã hội...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020
Ngành Quản trị Kinh Doanh được hiểu là việc thực hiện hành vi quản trị quá trình kinh doanh...
Xem tiếp →
Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Khung Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

20.01.2020
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành nghiên cứu, phát...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

20.01.2020
Ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho...
Xem tiếp →
Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

Mục tiêu và khung chương trình đào tạo ngành Luật

15.01.2020
Theo dự báo nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp, đến năm 2020 nhu cầu việc làm của ngành luật...
Xem tiếp →
Kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "hot"

Kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "hot"

09.01.2020
Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận Kế toán – kiểm toán, và đây...
Xem tiếp →
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC "NGÀNH KẾ TOÁN"

09.01.2020
Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong một tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh...
Xem tiếp →
Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

09.01.2020
Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên...
Xem tiếp →
Ngành Môi trường: Cơ hội du học và thu nhập cao

Ngành Môi trường: Cơ hội du học và thu nhập cao

07.01.2020
Nhóm ngành Môi trường được dự đoán là 1 trong 8 nhóm ngành thu hút nhiều nhân lực chất...
Xem tiếp →