web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Nhóm ngành Kỹ thuật

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021

16.08.2021
1. MỤC TIÊU VỀ KIẾN THỨCSinh viên theo học ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, sau khi...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2021

16.08.2021
Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương, cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành về Khí...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành BĐKH&PTBV đã được thiết kế lồng ghép đào tạo kiến thức...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước năm 2021

16.08.2021
 - Đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên nước có kiến thức và kỹ năng cơ bản; có...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ năm 2021

16.08.2021
Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Trắc địa và Bản đồ, có năng lực chuyên môn,...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó...
Xem tiếp →
Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

Chương trình dạy học ngành Bất động sản năm 2021

16.08.2021
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

16.08.2021
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021

17.08.2021
Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất năm 2021

16.08.2021
Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân Kỹ thuật địa chất ở trình độ đại học, có phẩm chất...
Xem tiếp →