web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Nhóm ngành Kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Địa chất - Khoa Địa chất, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngành Kỹ thuật Địa chất - Khoa Địa chất, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.01.2020
Ngành Kỹ thuật Địa chất - Khoa Địa chất, Trường Đại học Tài nguyên và Môi...
Xem tiếp →
Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Địa chất, người học có thể làm gì?

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Địa chất, người học có thể làm gì?

20.01.2020
Với xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng như vũ bão, sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Địa...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên nước

20.01.2020
Với mục tiêu tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, Khoa phối hợp với Nhà trường ký biên bản...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Trắc địa bản đồ

20.01.2020
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà...
Xem tiếp →
Bất động sản -  ngành mới của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bất động sản - ngành mới của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.01.2020
Thực tế cho thấy, quản lý và kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực đã và đang nhận...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai

20.01.2020
Quản lý đất đai luôn là ngành học hấp dẫn, có sức hút lớn với rất nhiều thí sinh trên...
Xem tiếp →
Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản

Khung chương trình đào tạo ngành Bất động sản

20.01.2020
Đào tạo cử nhân có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng, có đủ năng lực và trình...
Xem tiếp →
Quản lý Đất đai - Ngành học uy tín của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được xã hội thừa nhận

Quản lý Đất đai - Ngành học uy tín của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được xã hội thừa nhận

13.01.2020
Ở nước ta, đào tạo về quản lý đất đai ở bậc đại học đã được triển khai trên quy mô...
Xem tiếp →
Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

12.01.2020
Nhằm mục đích đào tạo ra nhiều cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng...
Xem tiếp →